Mój świat

Mieszkańcy domów pomocy społecznej postanowili zostać artystami. Wzięli do swoich rąk aparat i zaczęli tworzyć.