Tłumacz Google

Pobranie słowników do późniejszego korzystania z aplikacji bez połączenia z Internetem

iOS i Android

Połącz się z siecią wifi.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Tłumacz Google, pobierz ją ze sklepu z aplikacjami.

Gdy uruchomisz Tłumacza Google po raz pierwszy, wyświetli się okno z prośbą o wybranie języka podstawowego i języka tłumaczonego najczęściej. Aby wybrać pozycje z listy, kliknij ikonę strzałki w dół.

Pole Tłumaczenie offline pozostaw zaznaczone, żeby pobrać słowniki dla wybranych języków na telefon i korzystać z aplikacji również bez połączenia z Internetem.

Jeśli masz już na telefonie aplikację Tłumacz Google, połącz się z siecią wifi i otwórz aplikację

Android

iOS
1. U dołu wybierz język, którego pakiet chcesz pobrać.
2. Obok nazwy języka kliknij Pobierz 
3. Jeśli pojawi się prośba o pobranie pakietu językowego, kliknij Pobierz.

Zapisane języki w aplikacji Tłumacz pojawią się jako Pobrane 

1. Kliknij nazwy języków widoczne u góry po obu stronach ekranu.
2. Kliknij ikonę pobierania  widoczną obok wybranego języka 
3. Gdy wyświetli się pytanie o pobranie pakietu językowego, kliknij Pobierz.

Obok nazwy każdego języka zapisanego na urządzeniu będzie się wyświetlać ikona pobranego pakietu 

PDF w czterech językach

Źródła

Pobieranie i korzystanie z Tłumacza Google

Pobieranie pakietów językowych do tłumaczenia offline