BĄDŹMY WSZYSCY OBECNI

Związani 2022

Inicjatywa, która zrodziła się w naszych głowach na samym początku pandemii. Chcieliśmy pokazać, że osadzeni w zakładach karnych rodzice oraz ich czekające w domach dzieci przeżywają permanentną izolację, nie tylko w czasie lockdownu. To doprowadziło nas do przeprowadzenia wywiadów z rodzicami, którzy posiadają doświadczenie rodzicielstwa na odległość, spowodowanego wyrokiem i karą pozbawienia lub ograniczenia wolności. Tak powstał scenariusz, historia ludzi, którzy nie przestali być rodzicami, historia o budowaniu więzi. Często na nowo. Czytanie performatywne, podczas którego osadzeni rodzice przemówili naszymi ustami, odbyło się 23 września 2022 roku na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Wideo: T. Kuśmider-Zygmunt
Fot. A. Perc

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Sale i pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się na Kampusie KAAFM oznakowane są tabliczkami w alfabecie Braill’a. Na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które synchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy.  Na korytarzach umieszczone są wypukłe makiety budynków w alfabecie brajla, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych.  Aula  wyposażona jest w pętlę indukcyjną, budynki Kampusu posiadają dostosowane odpowiednio podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczanie się osobom na wózkach po terenie uczelni.