Elementor #636

bąźmy wszyscy obecni

Jestem ponieważ Jesteśmy

Antropolog zaproponował dzieciom z afrykańskiego plemienia pewną zabawę. W pobliżu drzewa postawił kosz pełen owoców i powiedział, że ten, kto pierwszy do niego dobiegnie, będzie miał na własność jego zawartość. Kiedy dzieciaki to usłyszały, wzięły się za ręce, razem pobiegły do drzewa, a po znalezieniu owoców podzieliły się nimi i usiadły zadowolone.

Kiedy antropolog zapytał dzieci, dlaczego tak się zachowały, skoro jedno z nich mogło mieć wszystkie owoce dla siebie, otrzymał następującą odpowiedź:
„UBUNTU, jak jeden z nas miałby być szczęśliwy, skoro pozostali są smutni?”

Słowo UBUNTU w kulturze Xhosa oznacza: „Jestem, ponieważ jesteśmy”